Ek is besig om my “bucket list” af te werk, die lys wissel van toer in Namibia, besoek aan Italie, fliek (ek was meer as 10 jaargelede in ‘n fliek) en daar is die avontuur listige goedjies, soos onder andere “zip slide”. Van die aktiwiteite kos bietjie meer as ander en ook dit kort meer beplanning maar met iemand soos Martine aan my sy is niks onmoontlik nie. Sy is tans besig met die reel van die besoek aan Italie maar nou eers die “zip slide”.

Ons is 7 mense bymekaar en 5 van ons sien kans vir die aktiwiteit, ons kry mekaar almal in Ceres waar ons onsself regkry vir die nuwe avontuur. Ek is bietjie op my senuwee’s, nie vir die hoogte of spoed nie maar wel vir my bene, die afgelope tyd sukkel ek om trappe te klim en hier gaan mos nou ook bietjie stap betrokke wees. Die personeel is baie gaaf en hulle kry ons reg “gekit is ons” en reg vir die hoogtes. Ons word met ‘n bussie vervoer na die begin punt, daar is 8 “slides” en die 1ste een begin met ‘n stappie berg op. Ek is gedaan toe ons bo kom maar my vriende is baie besorg en help ooral waar hulle kan.Ons besluit daar is een man tussen ons so hy moet 1ste sodat hy my aan die anderkant kan help as ek inkom. So werk ons ‘n sisteem uit wat vir ons kan werk, my grootste uitdaging is om my bene hoog genoeg telig met die inkom, die toergids het met ongelooflike deernis en passie vir my gehelp sodat ek nie seerkry met die wegtrek nie. So die dag aangeweeg kom ek wel voel na elke “slide” is my bene swakker maar my vriende en die personeel het my gehelp tot aan die einde. Ek is vir hulle ewig dankbaar dat hulle saam met my hierdie avontuur kan afmerk as “done and dusted”.